Inne projekty

Oprócz organizowania cyklicznych konferencji, Studenckie Koło Naukowe Inwestycji i Nieruchomości angażuje się też w inne przedsięwzięcia, do których należą przede wszystkim inspekcje szczególnie ciekawych nieruchomości (tzw. viewingi), udział w wykładach i wydarzeniach organizowanych przez inne koła, uczelnie i instytucje. Należy w tym miejscu również wspomnieć o spotkaniach Koła, które odbywają się średnio co drugi poniedziałek, na które bywają zapraszane naukowcy oraz osoby profesjonalnie zajmujące się nieruchomościami i inwestycjami, w celu wygłoszenia prelekcji.


Projekty należące do tej grupy:

cyklicznie: Inne wiadomości z życia Koła i nie tylko

Tu zamieszczane są informacje o planach na przyszłość, o członkach Koła, o SGH, mieście itd., które nie są związane bezpośrednio z projektami, udziałem w wydarzeniach, viewingach czy spotkaniach Koła.

cyklicznie: Gościnne wizyty

W tym dziale opisujemy relacje z wydarzeń, w których uczestniczyli członkowie naszego Koła, ale Koło nie było ich organizatorem.

cyklicznie: Studia przypadków

Studia przypadków i inne zajęcia zazwyczaj przygotowywane w siedzibach zaprzyjaźnionych z Kołem firm doradczych.

cyklicznie: Viewingi

Viewingi, czyli inaczej inspekcje. W trakcie nich zwiedzamy najnowsze i najciekawsze nieruchomości, które już zostały zbudowane lub są w trakcie budowy.

cyklicznie: Spotkania Koła

Spotkania koła odbywają się w poniedziałki o godzinie 19:00 w sali 112G. Zapraszamy!

March 20, 2013: Polish Real Estate Market

Organizowana po raz pierwszy kilkudniowa konferencja, której tematyka poświęcona jest zagadnieniom rynku nieruchomości w Polsce oraz w Anglii. W tym roku motywem przewodnim będą aspekty związane z rewitalizacją kampusu w Nottingham, wizją nowego zagospodarowania otoczenia SGH, zmianami w infrastrukturze Warszawy oraz poznanie lokalnych rynków nieruchomości.

17 January - 5 June 2011: Analiza Zagospodarowania Kampusu SGH

Celem projektu „Analiza zagospodarowania SGH” jest aktywny udział Koła w kształtowaniu przyszłości zabudowy SGH. Projekt polega na badaniu istniejącej zabudowy, problemów i oczekiwań użytkowników obiektów Szkoły oraz na stworzeniu wizji przyszłego rozwoju Uczelni.