Kontakt

Prezes Zarządu — Aleksandra Dawidczyk
e-mail: aleksandra.dawidczyk@gmail.com

 

Adres Koła Naukowego
SKN Inwestycji i Nieruchomości
Katedra Inwestycji i Nieruchomości
ul. Madalińskiego 6/8
Budynek M, pokój 116
02-554 Warszawa
skniin@gmail.com

 

Webmaster — Ferdynand Górski
e-mail: home@fgda.pl