Retail Conference

W ramach projektu Retail Conference organizowana jest konferencja branżowa, która skupia się w całości na temacie nieruchomości handlowych i inwestycjach z nimi związanych. Jest to dosyć nowe przedsięwzięcie SKNIIN, gdyż pierwsza edycja została przygotowana w marcu 2012 r.


Projekty należące do tej grupy:

March 21, 2012: Retail Conference 2012

Retail Conference to nowy projekt organizowany przez SKNIiN w całości poświęcony obiektom handlowym. Tematy obejmują: finansowanie, komercjalizację, zarządzanie. Wśród nich znajdzie się omówienie inwestycji Plac Unii.