Okres projektu: October 22, 2012 - January 31, 2013

European Real Estate Challenge 2013

logo C&W

Katedra Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej wraz z Cushman & Wakefield, wiodącą na świecie firmą doradczą w dziedzinie nieruchomości oraz jedynym sponsorem w Polsce programu edukacyjnego European Real Estate Challenge (EREC) już po raz siódmy zapraszają studentów do kolejnej edycji tego programu.

Opis projektu

Projekt edukacyjny The European Real Estate Challenge (EREC) jest oparty na zasadzie współpracy grup studentów z różnych uczelni europejskich i amerykańskich, gdzie wykładane są zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości, inwestowaniem w nieruchomości, zarządzaniem nieruchomościami, planowaniem przestrzennym oraz architekturą.

Studenci, podzieleni na kilkuosobowe, międzynarodowe grupy tworzą fikcyjne firmy konsultingowe. Ich celem jest wskazanie dla swojego klienta, przedsiębiorstwa Entertainment Co., optymalnej lokalizacji nowej siedziby. W tym celu konieczne jest m.in. przeprowadzenie analizy obecnej struktury organizacyjnej a także przyszłych potrzeb klienta, stworzenie strategicznej charakterystyki, odpowiadającej kulturze organizacyjnej, potrzebom i charakterowi działalności firmy. Analiza ta jest podstawą do określenia kryteriów, jakimi będą kierować się konsultanci przy wyborze nowej lokalizacji przedsiębiorstwa.

Entertainment Co. jest fikcyjną firmą stworzoną specjalnie dla potrzeb symulacji. Przyjęto, że spółka poszukuje miejsca na własną działalność w wielofunkcyjnym kompleksie, w którym możliwe będzie zaadaptowanie powierzchni na cele biurowe, pracownie artystyczne, warsztaty, salę ze sceną oraz powierzchnię magazynową a także tereny ogólnodostępne wraz z miejscem na bary i restauracje. Dodatkowym wymaganiem jest historyczna lokalizacja i charakter nieruchomości. Studenci będą musieli zapoznać się także z panującymi na danym rynku regulacjami dotyczącymi rewitalizacji dawnych obiektów oraz możliwym do uzyskania na ten cel publicznym wsparciem.

Dla potrzeb projektu przygotowano pełną dokumentację dotyczącą firmy Entertainment Co. (szczegółowe opracowanie w języku angielskim, z którym studenci muszą się zapoznać).

Rekrutacja uczestników programu

Proces rekrutacji do programu rozpoczyna się w Szkole Głównej Handlowej i odbywa się na podstawie zgłoszeń nadesłanych do Katedry Inwestycji i Nieruchomości.

W tegorocznym projekcie weźmie udział troje studentów SGH, wybranych przez przedstawicieli Katedry Inwestycji i Nieruchomości SGH oraz pracowników Cushman & Wakefield na podstawie przesłanych (w języku angielskim) CV, listu motywacyjnego oraz rozwiązania dwóch zadań(w języku angielskim):

ZADANIE 1.
Przedstaw w jaki sposób i w jakim zakresie obecne zawirowania w strefie euro mogą wpłynąć na wartość nieruchomości komercyjnych w Polsce. (w opracowaniu należy skupić się na jednym wybranym sektorze nieruchomości komercyjnych).
ZADANIE 2.
Wciel się w rolę pracownika firmy doradczej, której klientem jest norweska firma działająca w sektorze wydobywczym ropy naftowej i gazu. Firma chce wziąć aktywny udział w pracach związanych z wydobyciem gazu i ropy naftowej ze złóż w skałach łupkowych i poszukuje siedziby dla polskiego oddziału. W celu rozpoczęcia działalności potrzebuje około 500 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej w jednym z miast regionalnych (poza Warszawą). Na podstawie dostępnych opracowań rynkowych i danych statystycznych przedstaw podstawowe czynniki, na które zwróciłbyś uwagę przygotowując rekomendację, oraz wskaż optymalny Twoim zdaniem wybór, mając na uwadze charakter prowadzonej przez firmę działalności oraz kraj jej pochodzenia.

Odpowiedzi na oba pytania w formacie eseju na dwie strony A4 (łącznie max 7.000 znaków wliczając spacje) proszę o przesłać na adres e-mail: EREC2013@gmail.com do końca dnia 27 października 2012 r.

W następnym etapie Szkoła Główna Handlowa i firma Cushman & Wakefield w dniu 29 października 2012 r. powiadomią telefonicznie wybranych studentów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 30 października 2012 r. do siedziby firmy Cushman & Wakefield.

Przy analizie nadesłanych aplikacji pod uwagę brane są przede wszystkim:

  • odpowiedzi na powyższe pytania;
  • znajomość języka angielskiego;
  • działalność dodatkowa związana z nieruchomościami, np. SKN Inwestycji i Nieruchomości;
  • rozmowa kwalifikacyjna;

Opiekunem i koordynatorem projektu jest mgr Paweł Nowakowski z Katedry Inwestycji i Nieruchomości SGH.

Przebieg projektu

Po zakwalifikowaniu do udziału w programie, studenci reprezentujący SGH zostaną włączeni do międzynarodowych zespołów, które będą gromadzić informacje niezbędne do rozwiązanie studium przypadku.

Realizacja całego projektu oraz jego zamknięcie następuje podczas 2-tygodniowej sesji wyjazdowej, która w styczniu 2013 roku odbędzie się w Hamburgu, gdzie całość dzielona jest na szczegółowe etapy. Jednym z etapów jest także trzydniowy wyjazd do innego miasta w UE, wyznaczonego przez organizatora w celu gromadzenia informacji na miejscu. Wszystkie prace, dyskusje i opracowywane materiały są dokonywane w języku angielskim.

Wsparcie sponsorskie

Firma Cushman & Wakefield, jako sponsor programu, zapewnia studentom SGH zakwalifikowanym do finału finansowe wsparcie oraz opiekę merytoryczną m.in. dostęp do raportów o rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce i w Europie. Cushman & Wakefield wspiera program wiedzą ekspercką podczas wizytacji w wybranych nieruchomościach w Warszawie, a także podczas prac komisji w trakcie finałowej prezentacji studentów w Hamburgu.

 

Wiadomości powiązane z tym projektem:

22-27 October 2012: Rekrutacja do European Real Estate Challenge 2013

Do 27 października 2012 r. trwa rekrutacja do nowej edycji projektu edukacyjnego European Real Estate Challenge.