Okres projektu: October 18, 2013 - January 31, 2014

International Real Estate Challenge 2014

logo C&W

Zakład Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej wraz z Cushman & Wakefield, wiodącą na świecie firmą doradczą w dziedzinie nieruchomości oraz jedynym sponsorem w Polsce programu edukacyjnego International Real Estate Challenge (IREC) już po raz ósmy zapraszają studentów do kolejnej edycji tego programu (poprzednio funkcjonującego pod nazwą European Real Estate Challenge).

Opis projektu

Projekt edukacyjny International Real Estate Challenge (IREC) jest oparty na zasadzie współpracy grup studentów z różnych uczelni europejskich i amerykańskich, gdzie wykładane są zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości, inwestowaniem w nieruchomości, zarządzaniem nieruchomościami, planowaniem przestrzennym oraz architekturą.

Studenci, podzieleni na kilkuosobowe, międzynarodowe grupy, tworzą fikcyjne firmy konsultingowe. Ich celem jest wskazanie dla swojego klienta, międzynarodowej firmy, optymalnej lokalizacji nowej siedziby. W tym celu konieczne jest m.in. przeprowadzenie analizy obecnej struktury organizacyjnej, a także przyszłych potrzeb klienta, stworzenie strategicznej charakterystyki, odpowiadającej kulturze organizacyjnej, potrzebom i charakterowi działalności firmy. Analiza ta jest podstawą do określenia kryteriów, jakimi będą kierować się konsultanci przy wyborze nowej lokalizacji przedsiębiorstwa.

Dla potrzeb projektu przygotowano pełną dokumentację dotyczącą analizowanej firmy (szczegółowe opracowanie w języku angielskim, z którym studenci, w kolejnych etapach, muszą się zapoznać).

Rekrutacja uczestników programu

Proces rekrutacji do programu rozpoczyna się w Szkole Głównej Handlowej i odbywa się na podstawie zgłoszeń nadesłanych na wskazany poniżej adres mailowy.

W tegorocznym projekcie weźmie udział czworo studentów SGH, wybranych przez przedstawicieli Zakładu Inwestycji i Nieruchomości SGH oraz pracowników Cushman & Wakefield na podstawie przesłanych (w języku angielskim) CV, listu motywacyjnego oraz rozwiązania dwóch zadań (w języku angielskim):

ZADANIE 1.
Obecnie w Polsce przygotowywany jest projekt nowej formuły prawnej – prawa zabudowy. Pozwoli ono m.in. na zabudowę gruntów nad i w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych. Opisz skutki jakie Twoim zdaniem wprowadzenie takiego prawa może mieć dla rynku nieruchomości inwestycyjnych, określ geograficzny i ekonomiczny zasięg tego wpływu oraz wskaż interesariuszy.
ZADANIE 2.
Wciel się w rolę pracownika firmy doradczej, której klientem jest holenderska firma działająca w sektorze BPO, która planuje otwarcie jednego z biur świadczących takie usługi w Polsce. W tym celu, firma ta poszukuje odpowiedniej powierzchni biurowej, o wielkości około 2.500 m2, która będzie dostępna w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Pod uwagę brane są zarówno lokalizacje w Warszawie jak i miastach regionalnych. W oparciu o analizę lokalnych rynków powierzchni biurowej pod kątem potrzeb tego typu działalności, przygotuj propozycję trzech lokalizacji (miasto i konkretny budynek) oraz przedstaw rekomendację wraz jej uzasadnienie. Weź pod uwagę zarówno aspekty ekonomiczne praktyczne i społeczne. Uwzględnij m.in. takie aspekty jak lokalizacja, dostępność, lokalny rynek pracy, czynsze wywoławcze oraz efektywne.

Odpowiedzi na oba pytania w formacie eseju na dwie strony A4 (łącznie max 7.000 znaków wliczając spacje) proszę przesłać na adres e-mail: IREC2014@gmail.com do końca dnia 8 listopada 2013 r.

W następnym etapie Szkoła Główna Handlowa i firma Cushman & Wakefield w dniu 12 listopada 2013 r. powiadomią telefonicznie wybranych studentów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniach 13–15 listopada 2013 r. w siedzibie firmy Cushman & Wakefield, w budynku Metropolitan przy placu Piłsudskiego 1.

Przy analizie nadesłanych aplikacji pod uwagę brane są przede wszystkim:

  • odpowiedzi na powyższe pytania;
  • znajomość języka angielskiego;
  • działalność dodatkowa związana z nieruchomościami, np. SKN Inwestycji i Nieruchomości;
  • rozmowa kwalifikacyjna.

Opiekunem i koordynatorem projektu jest mgr Paweł Nowakowski z Zakładu Inwestycji i Nieruchomości SGH.

Przebieg projektu

Po zakwalifikowaniu do udziału w programie, studenci reprezentujący SGH zostaną włączeni do międzynarodowych zespołów, które będą gromadzić informacje niezbędne do rozwiązanie studium przypadku.

Realizacja całego projektu oraz jego zamknięcie następuje podczas 2-tygodniowej sesji wyjazdowej, która w styczniu 2014 roku odbędzie się w Berlinie (w dniach 4–16 stycznia), gdzie całość dzielona jest na szczegółowe etapy.

W I etapie studenci w międzynarodowych grupach analizują potrzeby swojego klienta i przygotowują zestaw kryteriów, którymi będą się kierować w celu wskazania swojej rekomendacji.

Etap II obejmuje wizytę w przydzielonym każdej z grup mieście w jednym z krajów europejskich. W trakcie wizyty uczestnicy przeprowadzają inspekcje potencjalnych nieruchomości w pod opieką profesjonalistów działających na lokalnym rynku. Zbierają także dane rynkowe i na tej podstawie przygotowują analizę nieruchomości i własną rekomendację.

Etap III obejmuje przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz następnie wspólne zaprezentowanie wyników analizy przed gronem ludzi nauki i profesjonalistów rynku nieruchomości.

Wszystkie prace, dyskusje i opracowywane materiały są dokonywane w języku angielskim.

Wsparcie sponsorskie

Firma Cushman & Wakefield, jako sponsor programu, zapewnia studentom SGH zakwalifikowanym do finału finansowe wsparcie w zakresie obejmującym przejazdy, przeloty i zakwaterowanie oraz w pewnym zakresie wyżywienie w trakcie pobytu za granicą. Cushman & Wakefield zapewnia także opiekę merytoryczną, m.in. dostęp do raportów o rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce i w Europie. Cushman & Wakefield wspiera program także swoją wiedzą ekspercką podczas wizytacji przez grupę gości z zagranicy wybranych nieruchomości w Warszawie.

 

Wiadomości powiązane z tym projektem:

18 October - 8 November 2013: Rekrutacja do International Real Estate Challenge 2014

Do 3 listopada 2013 r. trwa rekrutacja do nowej edycji projektu edukacyjnego International Real Estate Challenge.