Okres projektu: 17 January - 5 June 2011

Analiza zagospodarowania SGH

Koordynator projektu: Ferdynand Górski

Pomysł na przeprowadzenie „Analizy zagospodarowania SGH” zrodził się gdzieś w ciągu 2009 roku. Początkowo miał obejmować przede wszystkim inwentaryzację zasobów nieruchomościowych Szkoły Głównej Handlowej, ale ugrzązł wkrótce po uruchomieniu, ze względu na utrudnienia w dostępie do informacji i małe zainteresowanie SGH udzieleniem wsparcia w jego realizacji.

Sytuacja zmieniła się diametralnie pod koniec roku 2010. Szkoła kilka miesięcy wcześniej została zmuszona do podjęcia decyzji o wyłączeniu z użytkowania budynku biurowego F, na podstawie przerażającego wyniku ekspertyzy technicznej. Rozpoczęła się przeprowadzka pracowników z budynku F do domu studenckiego Hermes (obecnie nazwanego budynkiem M), z którego studenci zostali wyeksmitowani w trakcie wakacji letnich. Uczelnia stanęła przed nie lada problemem i myślenie o drogach rozwoju dla zagospodarowania Kampusu musiało zostać zintensyfikowane. W obliczu tej zmiany, uruchomienie niniejszego projektu badawczego zostało ułatwione, gdyż teraz Koło mogło liczyć na większą życzliwość Szkoły i zaangażowanie pracowników w jego realizację.

Ankieta zagospodarowania kampusu SGH

Pierwszym etapem projektu było stworzenie i przeprowadzenie „Ankiety zagospodarowania kampusu SGH”, badającej preferencje studentów i pracowników SGH odnośnie zagospodarowania. Ankieta została uruchomiona na specjalnie przygotowanej stronie internetowej, gdzie znajdował się formularz do wypełnienia, a obecnie jest zestawienie wyników badania.


Wiadomości powiązane z tym projektem: