Okres projektu: November 23, 2014 - January 16, 2015

International Real Estate Challenge 2015

Zakład Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej wraz z Cushman & Wakefield, wiodącą na świecie firmą doradczą w dziedzinie nieruchomości oraz jedynym sponsorem w Polsce programu edukacyjnego International Real Estate Challenge (IREC), już po raz ósmy zapraszają studentów do kolejnej edycji tego programu.

Opis projektu

logo C&W

Projekt edukacyjny International Real Estate Challenge (IREC) jest oparty na zasadzie współpracy grup studentów z różnych uczelni europejskich i amerykańskich, gdzie wykładane są zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości, inwestowaniem w nieruchomości, zarządzaniem nieruchomościami, planowaniem przestrzennym oraz architekturą.

Studenci, podzieleni na kilkuosobowe, międzynarodowe grupy, tworzą fikcyjne firmy konsultingowe. Ich celem jest wskazanie dla swojego klienta, międzynarodowej firmy, optymalnej lokalizacji nowej siedziby. W tym celu konieczne jest m.in. przeprowadzenie analizy obecnej struktury organizacyjnej a także przyszłych potrzeb klienta, stworzenie strategicznej charakterystyki, odpowiadającej kulturze organizacyjnej, potrzebom i charakterowi działalności firmy. Analiza ta jest podstawą do określenia kryteriów, jakimi będą kierować się konsultanci przy wyborze nowej lokalizacji przedsiębiorstwa.

Dla potrzeb projektu przygotowano pełną dokumentację dotyczącą analizowanej firmy (szczegółowe opracowanie w języku angielskim, z którym studenci, w kolejnych etapach, muszą się zapoznać).

Przebieg projektu

Po zakwalifikowaniu do udziału w programie, studenci reprezentujący SGH zostaną włączeni do międzynarodowych zespołów, które będą gromadzić informacje niezbędne do rozwiązania studium przypadku. Realizacja całego projektu oraz jego zamknięcie następuje podczas 2-tygodniowej sesji wyjazdowej, która w styczniu 2015 roku odbędzie się w Berlinie (w dniach 4–16 stycznia), gdzie całość dzielona jest na szczegółowe etapy.

W I etapie studenci w międzynarodowych grupach analizują potrzeby swojego klienta i przygotowują zestaw kryteriów, którymi będą się kierować w celu wskazania swojej rekomendacji.

Etap II obejmuje wizytę w przydzielonym każdej z grup mieście w jednym z krajów europejskich. W trakcie wizyty uczestnicy przeprowadzają inspekcje potencjalnych nieruchomości pod opieką profesjonalistów działających na lokalnym rynku. Zbierają także dane rynkowe i na tej podstawie przygotowują analizę nieruchomości i własną rekomendację.

Etap III obejmuje przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz następnie wspólne zaprezentowanie wyników analizy przed gronem ludzi nauki i profesjonalistów rynku nieruchomości. Wszystkie prace, dyskusje i opracowywane materiały są dokonywane w języku angielskim.

Rekrutacja uczestników programu

Proces rekrutacji do programu ma dwa etapy. Rozpoczyna się w Szkole Głównej Handlowej i odbywa się na podstawie zgłoszeń nadesłanych na wskazany poniżej adres mailowy, a kończy rozmową kwalifikacyjną prowadzoną przy udziale przedstawicieli firmy Cushman & Wakefield.

Spośród nadesłanych zgłoszeń w tegorocznym projekcie wyłonionych zostanie czworo studentów SGH, na podstawie przesłanych (wszystko w języku angielskim!) CV, listu motywacyjnego oraz rozwiązania dwóch zadań:

ZADANIE 1. Znajdź i przedstaw argumenty, których użyłbyś/użyłabyś do przekonania międzynarodowej firmy działającej na rynku europejskim i posiadającej siedzibę w Berlinie do przeniesienia jej do Warszawy. Przedstaw jak najwięcej argumentów wraz z „formą” ich prezentacji – tak aby możliwa do uchwycenia była logika wywodu.

ZADANIE 2. Wciel się w rolę pracownika firmy doradczej, której klientem jest niemiecka firma działająca w sektorze bankowości, która planuje otwarcie jednego z biur świadczących takie usługi w Polsce. W tym celu, firma ta poszukuje odpowiedniej powierzchni biurowej, o wielkości około 3.000 m2, która będzie dostępna w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Pod uwagę brane są jedynie lokalizacje w Warszawie. W oparciu o analizę lokalnych rynków powierzchni biurowej pod kątem potrzeb tego typu działalności, przygotuj propozycję trzech lokalizacji (konkretny budynek) oraz przedstaw rekomendację wraz z jej uzasadnieniem. Weź pod uwagę zarówno aspekty ekonomiczne, jak i praktyczne i społeczne. Uwzględnij m.in. takie aspekty, jak: lokalizacja, forma działalności, otoczenie, dostępność komunikacyjna, lokalny rynek pracy, czynsze wywoławcze oraz efektywne.

Odpowiedzi na oba pytania należy przesłać w formie eseju na dwie strony A4 (łącznie max 7.000 znaków, wliczając spacje) lub w formie prezentacji w programie PowerPoint na adres e-mail: IREC2015@gmail.com do końca dnia 23 listopada 2014 r.

W następnym etapie Szkoła Główna Handlowa i firma Cushman & Wakefield do dnia 25 listopada 2014 r. powiadomią telefonicznie wybranych studentów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniach 26–28 listopada 2014 r. w siedzibie firmy Cushman & Wakefield, w budynku Metropolitan przy placu Piłsudskiego 1.

Przy analizie nadesłanych aplikacji pod uwagę brane są przede wszystkim:

  • odpowiedzi na powyższe pytania;
  • znajomość języka angielskiego;
  • działalność dodatkowa związana z nieruchomościami, np. w SKN Inwestycji i Nieruchomości;
  • rozmowa kwalifikacyjna;

Opiekunem i koordynatorem projektu jest mgr Paweł Nowakowski z Zakładu Inwestycji i Nieruchomości SGH.

Wsparcie sponsorskie

Firma Cushman & Wakefield, jako sponsor programu, zapewnia studentom SGH zakwalifikowanym do finału finansowe wsparcie w zakresie obejmującym przejazdy, przeloty i zakwaterowanie oraz w pewnym zakresie wyżywienie w trakcie pobytu za granicą. Cushman & Wakefield zapewnia także opiekę merytoryczną, m.in. dostęp do raportów o rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce i w Europie. Cushman & Wakefield wspiera program także swoją wiedzą ekspercką podczas wizytacji przez grupę gości z zagranicy wybranych nieruchomości w Warszawie.


Wiadomości powiązane z tym projektem:

November 23, 2014: Rekrutacja do International Real Estate Challenge 2015

Do 23 listopada 2014 r. trwa rekrutacja do ósmej edycji projektu edukacyjnego International Real Estate Challenge.