Okres projektu: October 17, 2011

European Real Estate Challenge 2012

logo C&W

Cushman & Wakefield, wiodąca na świecie firma doradcza w dziedzinie nieruchomości oraz jedyny sponsor w Polsce programu edukacyjnego European Real Estate Challenge (EREC) wraz z Szkołą Główną Handlową już po raz szósty zapraszają studentów do VIII edycji tego programu.

Głównym celem programu European Real Estate Challenge jest wymiana doświadczeń i idei na poziomie międzynarodowym między uczelniami, a następnie między uczelniami a światem biznesu w zakresie wiedzy o rynku nieruchomości oraz przede wszystkim przygotowanie studentów do pracy na prawdziwych studiach przypadków z tej dziedziny.

Zapraszamy studentów Szkoły Głównej Handlowej, a zwłaszcza tych, którzy są zainteresowani specjalizacją Nieruchomości do wzięcia udziału w naborze na kolejną, edycję tego programu. Studenci będą ubiegać się o trzy miejsca, które utworzą grupę reprezentantów SGH oraz Katedry Inwestycji i Nieruchomości.

Warunkami koniecznymi są:

  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
  • Zainteresowanie rynkiem nieruchomości.

Szczegółowy opis samego programu znajduje się na stronie internetowej Katedry oraz SKNIIN. Proszę o zapoznanie się z nim. Chciałabym podkreślić, że uczestnictwo w programie będzie wiązało się z 2-tygodniowym pobytem poza granicą Polski, w pierwszych dwóch tygodniach stycznia. Jest to jednocześnie okres sesji egzaminacyjnej – proszę wziąć ten czynniki pod uwagę przy decyzji o zgłoszeniu się do programu.

UWAGA!!!!

Chciałabym wskazać na istotne zmiany dotyczące zasad finansowania projektu. Program nie jest dofinansowywany ze środków unijnych i opiera się na innych źródłach finansowych. W naszym przypadku będzie to wieloletni sponsor, firma Cushman & Wakefield.

Łączny koszt całego programu dla jednego studenta to:

  1. Koszt pobytu w Berlinie (10 dni): ok. 250 – 300 euro
  2. Transport na trasie Warszawa-Berlin-Warszawa: ok. 60 euro
  3. Przelot/ przejazd (w zależności od przydzielonego miasta i rodzaju wybranego transportu) do miasta docelowego, na trasie Berlin-miasto docelowe – Berlin: ok. 200 – 300 euro
  4. Zakwaterowanie w mieście docelowym: ok. 120 euro
  5. Wyżywienie i inne rozrywki w Berlinie oraz mieście docelowym: według uznania.

Zgodnie z tym łączny koszt na jednego studenta to ok. 630 – 780 euro, a zatem w granicach 2700 – 3300 zł.

W chwili obecnej główny sponsor programu jest w stanie wyasygnować kwotę 15000 zł brutto, co po odjęciu podatku (niestety pieniądze z umów sponsorskich zawieranych z SGH podlegają podatkowi) zostanie trochę mniej – w granicach 11000 zł (niezależnie od liczby studentów). Kwota sponsoringu wystarczy zatem dla 3 studentów, w drodze wyboru poprzez rozmowę kwalifikacyjną oraz przesłanie wymienionych dokumentów, zostanie wyłoniona trójka studentów.

Istnieje również możliwość pozyskania dodatkowych środków z uczelni.

Wszystkich chętnych proszę o przesłania swojego CV oraz listu motywacyjnego w języku angielskim wraz z numerem telefonu oraz odpowiedzi na dwa pytania /również w języku angielskim/:

  1. Przedstaw w jakim stopniu i w jakim zakresie obecny kryzys na rynku światowym, spowodowany zawirowaniami na rynku nieruchomości, może wpłynąć na rynek nieruchomości handlowych w Polsce.
  2. Dlaczego obecnie w Polsce nie istnieją możliwości inwestycyjne w postaci REITs (Real Estate Investment Trusts) ?

Odpowiedzi na obydwa pytania w formacie eseju na jedną stronę A4 proszę o przesłanie do:

Anna Stankowska na e-mail: astanko@sgh.waw.pl do 21 października 2011 r.

W następnym etapie firma Cushman & Wakefield i Szkoła Główna Handlowa w dniu 22.10.2011 r. powiadomi telefonicznie wybranych studentów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę w dniu 24.10.2011 r. do firmy Cushman & Wakefield.

Życzymy owocnej pracy!


Wiadomości powiązane z tym projektem: