Projekty, w których uczestniczy SKNIIN:


Real Estate Conference

Real Estate Conference jest największą konferencją przygotowywaną corocznie przez SKN Inwestycji i Nieruchomości.

26 listopada 2013: Real Estate Conference 2013

Tegoroczna edycja REC odbywa się pod hasłem przewodnim: Moje własne M.

10 grudnia 2012: Real Estate Conference 2012

Tegoroczna edycja REC poświęcona jest warszawskiej dzielnicy Wola w kontekście zielonego budownictwa, rewitalizacji i rozwoju rynku biurowego.

16-18 listopada 2011: Real Estate Conference 2011

Ta edycja REC poświęcona będzie przygotowaniom do EURO 2012 od strony nieruchomości i logistyki.

24 listopada 2010: Real Estate Conference 2010

Tematyką REC 2010 był potencjał inwestycyjny Aglomeracji Warszawskiej


Real Estate Meeting

REM jest drugim po REC najważniejszym wydarzeniem organizowanym co roku przez SKNIiN. REM jest kilkudniowym spotkaniem, obejmującym konferencję, viewingi i inne ciekawostki, przygotowane dla przyjeżdżających na to wydarzenie studentów z kół naukowych z całej Polski.

7-9 maja 2014: Real Estate Meeting 2014

REM 2014 to kolejna odsłona corocznego zjazdu miłośników tematyki nieruchomości, skupionych w kołach naukowych z całej Polski. W trakcie trzech dni wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję nie tylko zdobycia cennej wiedzy podczas konferencji naukowej, ale także wykorzystają ją w praktyce biorąc udział w case study przygotowanego przez jednego z naszych partnerów. Dopełnieniem tych atrakcji będzie wizytacja jednej z ciekawych nieruchomości, zgodnie z tematyką konferencji.

8-10 maja 2013: Real Estate Meeting 2013

Tegoroczna edycja REM przybliży nam charakterystykę funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w sektorze nieruchomości. Eksperci z branży przedstawią swoją działalność w ujęciu prawnym oraz finansowym. A w dwóch kolejnych dniach odbędą się viewing i case study.

9-11 maja 2012: Real Estate Meeting 2012

Tegoroczna edycja REM dotyczyć będzie zagadnień planowania i przeprowadzania inwestycji bezpośrednich. Eksperci z różnych obszarów specjalizacji zaprezentują kompleksowy obraz procesu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych, rynkowych oraz prawnych.

18-20 kwietnia 2011: Real Estate Meeting 2011

W tym roku słowem-kluczem REM będą nieruchomości nietypowe. Prelegenci przybliżą tematykę inwestowania, zarządzania oraz wyceny tych szczególnych obiektów. Przedstawiony zostanie również proces due diligence w tego typu transakcjach.

21-23 kwietnia 2010: Real Estate Meeting 2010

REM 2010 to trzydniowy zjazd członków kół zainteresowanych tematyką nieruchomości z całej Polski. Uczestnicy spotkania będą mogli wziąć udział w konferencji naukowej poświęconej tematyce inwestycji w nieruchomości, zwiedzić ciekawe warszawskie nieruchomości, lepiej poznać stolicę w ramach wspólnej wycieczki, a także spróbować swoich sił w grze Cashflow.


Real Estate Case Day

Real Estate Case Day jest organizowanym od 2009 roku dniem rozwiązywania studiów przypadków związanych z nieruchomościami.

4 kwietnia 2014: Real Estate Case Day 2014

Zapraszamy na dzień rozwiązywania studiów przypadków z inwestycji i nieruchomości.

26 marca 2013: Real Estate Case Day 2013

26 marca 2013 kolejna edycja rozwiązywania studiów przypadków z inwestycji i nieruchomości.

29 lutego 2012: Real Estate Case Day 2012

29 lutego 2012 kolejna edycja rozwiązywania studiów przypadków z inwestycji i nieruchomości.

9 marca 2011: Real Estate Case Day 2011

Trzecia edycja RECD poświęcona była tematyce wyceny nieruchomości i udziału profesjonalnej firmy doradczej w procesie jej sprzedaży.

15 marca 2010: Real Estate Case Day 2010

15 marca 2010 roku SKNIiN już po raz drugi zorganizował cykl jednodniowych warsztatów w ramach projektu Real Estate Case Day. Edycja 2010 poświęcona została tematyce rynku powierzchni handlowych w Polsce. Wykłady wprowadzające wraz z interaktywną częścią problemową ‘case studies’ poprowadzili przedstawiciele czołowych firm doradczych z branży nieruchomości: DTZ, PwC oraz The Alshaya Group.


Retail Conference

W ramach projektu Retail Conference organizowana jest konferencja branżowa, która skupia się w całości na temacie nieruchomości handlowych i inwestycjach z nimi związanych.

21 marca 2012: Retail Conference 2012

Retail Conference to nowy projekt organizowany przez SKNIiN w całości poświęcony obiektom handlowym. Tematy obejmują: finansowanie, komercjalizację, zarządzanie. Wśród nich znajdzie się omówienie inwestycji Plac Unii.


Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Partnerstwo Publiczno-Prywatne jest konferencją stworzoną w 2011 roku, której tematyka jest związana z zagadnieniem PPP - współdziałania instytucji publicznych i podmiotów prywatnych w realizacji inwestycji.

30 marca 2011: Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce

Na pierwszej edycji konferencji Partnerstwo publiczno-prywatne zapoznamy się z założeniami, na których opiera się PPP, z zastosowaniami tej koncepcji, przeanalizujemy case study i dowiemy się jakie są szanse i zagrożenia dla PPP w Polsce.


Finanse i Nieruchomości

Wszystko o finansowaniu inwestycji w nieruchomości.

11 maja 2011: Finanse i Nieruchomości 2011

Konferencja Finanse i Nieruchomości ma na celu pokazać, jak ścisłe związki występują między rynkami nieruchomości i finansów. Jest ona również idealną szansą na spotkanie z przedstawicielami banku, funduszu inwestycyjnego i wiodących firm doradczych na rynku nieruchomości.

18 maja 2010: Finanse i Nieruchomości 2010

Konferencja ma na celu pokazać, jak ścisłe związki występują między rynkami nieruchomości i finansów. Jest ona również idealną szansą na spotkanie z przedstawicielami banku, funduszu inwestycyjnego i wiodących firm doradczych na rynku nieruchomości, którzy z chęcią podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, jak i odpowiedzą na pytanie nurtujące uczestników.


European Real Estate Challenge

European Real Estate Challenge jest międzynarodowym programem edukacyjnym. Jego celem jest wymiana doświadczeń między uczelniami i światem biznesu w zakresie wiedzy o rynku nieruchomości oraz przede wszystkim przygotowanie studentów do pracy na prawdziwych studiach przypadków z tej dziedziny.

23 listopada 2014 - 16 stycznia 2015: International Real Estate Challenge 2015

Zakład Inwestycji i~Nieruchomości SGH wraz z~Cushman &~Wakefield zapraszają studentów do udziału w ósmej edycji programu edukacyjnego International Real Estate Challenge (IREC).

18 października 2013 - 31 stycznia 2014: International Real Estate Challenge 2014

SGH oraz Cushman & Wakefield zapraszają studentów na ósmą edycję programu International Real Estate Challenge (IREC).

22 października 2012 - 31 stycznia 2013: European Real Estate Challenge 2013

Katedra Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej wraz z Cushman & Wakefield, wiodącą na świecie firmą doradczą w dziedzinie nieruchomości oraz jedynym sponsorem w Polsce programu edukacyjnego European Real Estate Challenge (EREC) już po raz siódmy zapraszają studentów do kolejnej edycji tego programu.

17 października 2011: European Real Estate Challenge 2012

Rusza kolejna edycja międzynarodowego programu edukacyjnego European Real Estate Challenge. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

21 grudnia 2009: European Real Estate Challenge 2010

W tegorocznym projekcie weźmie udział czworo studentów SGH, wybranych przez przedstawicieli Katedry Inwestycji i Nieruchomości SGH oraz pracowników Cushman & Wakefield. Finał trwającego kilka miesięcy programu odbędzie się w styczniu 2010 r. w Berlinie.


Inne projekty

Oprócz organizowania cyklicznych konferencji, SKNIiN angażuje się też w inne przedsięwzięcia, do których należą przede wszystkim viewingi, udziały w wykładach i studiach przypadków oraz regularne spotkania Koła.

cyklicznie: Inne wiadomości z życia Koła i nie tylko

Tu zamieszczane są informacje o planach na przyszłość, o członkach Koła, o SGH, mieście itd., które nie są związane bezpośrednio z projektami, udziałem w wydarzeniach, viewingach czy spotkaniach Koła.

cyklicznie: Gościnne wizyty

W tym dziale opisujemy relacje z wydarzeń, w których uczestniczyli członkowie naszego Koła, ale Koło nie było ich organizatorem.

cyklicznie: Studia przypadków

Studia przypadków i inne zajęcia zazwyczaj przygotowywane w siedzibach zaprzyjaźnionych z Kołem firm doradczych.

cyklicznie: Viewingi

Viewingi, czyli inaczej inspekcje. W trakcie nich zwiedzamy najnowsze i najciekawsze nieruchomości, które już zostały zbudowane lub są w trakcie budowy.

cyklicznie: Spotkania Koła

Spotkania koła odbywają się w poniedziałki o godzinie 19:00 w sali 112G. Zapraszamy!

20 marca 2013: Polish Real Estate Market

Organizowana po raz pierwszy kilkudniowa konferencja, której tematyka poświęcona jest zagadnieniom rynku nieruchomości w Polsce oraz w Anglii. W tym roku motywem przewodnim będą aspekty związane z rewitalizacją kampusu w Nottingham, wizją nowego zagospodarowania otoczenia SGH, zmianami w infrastrukturze Warszawy oraz poznanie lokalnych rynków nieruchomości.

17 stycznia - 5 czerwca 2011: Analiza Zagospodarowania Kampusu SGH

Celem projektu „Analiza zagospodarowania SGH” jest aktywny udział Koła w kształtowaniu przyszłości zabudowy SGH. Projekt polega na badaniu istniejącej zabudowy, problemów i oczekiwań użytkowników obiektów Szkoły oraz na stworzeniu wizji przyszłego rozwoju Uczelni.