Real Estate Conference

Real Estate Conference jest największą konferencją przygotowywaną corocznie przez SKN Inwestycji i Nieruchomości.


Projekty należące do tej grupy:

November 26, 2013: Real Estate Conference 2013

Tegoroczna edycja REC odbywa się pod hasłem przewodnim: Moje własne M.

December 10, 2012: Real Estate Conference 2012

Tegoroczna edycja REC poświęcona jest warszawskiej dzielnicy Wola w kontekście zielonego budownictwa, rewitalizacji i rozwoju rynku biurowego.

16-18 November 2011: Real Estate Conference 2011

Ta edycja REC poświęcona będzie przygotowaniom do EURO 2012 od strony nieruchomości i logistyki.

November 24, 2010: Real Estate Conference 2010

Tematyką REC 2010 był potencjał inwestycyjny Aglomeracji Warszawskiej