December 1, 2011

Nowy zarząd 2011-2012

Na Walnym Zgromadzeniu Koła, które odbyło się 21 listopada 2011, zgodnie ze statutem Koła wybrany został nowy Zarząd. Przejmuje on formalnie władzę nad Kołem dziś, 1 grudnia 2011, i tworzą go następujące osoby:

  • Katarzyna Jaśkiewicz - Prezes zarządu,
  • Maciej Szczepański – Wiceprezes ds. Finansowych,
  • Damian Osiak – Wiceprezes ds. Organizacyjnych,
  • Dawid Deręgowski – Wiceprezes ds. Marketingu i Kontaktów Zewnętrznych.

Dziękujemy ustępującemu kierownictwu za bardzo owocny rok w życiu Koła i życzymy nowo wybranym, aby wysoko ustawioną poprzeczkę podnieśli jeszcze wyżej.

 

Zobacz też stronę główną projektu: Spotkania Koła