8-22 January 2010

Relacja z programu EREC 2010

W dniach 8-22 stycznia czterech członków Koła: Julia Sawińska, Paweł Żelnio, Mikołaj Stępniewski i Piotr Filip uczestniczyło w VII edycji międzynarodowego projektu pt. European Real Estate Challenge 2010. Niemalże tradycją się stało, że w gronie uczestników znajdują się osoby z naszego Koła Naukowego. Projekt co roku jest organizowany w Berlinie i biorą w nim udział studenci z różnych państw takich jak Polska, Dania, Finlandia, Niemcy, Irlandia, Holandia, Słowacja, Anglia, Stany Zjednoczone i inne. Do tegorocznej edycji zostali zaproszeni ponadto studenci z Włoch. Jak dotąd Polska była reprezentowana przez wybranych studentów tylko z SGH, jednakże od tego roku prawo startu w projekcie uzyskali także studenci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zaproszeni do udziału w projekcie studenci pracują w międzynarodowych drużynach, przy czym w każdej grupie musi się znaleźć przynajmniej jedna osoba, dla której angielski jest językiem ojczystym. W tym roku było 10 drużyn liczących przeciętnie po 5-6 osób. Każdy zespół pracuje przez 4 pierwsze dni na miejscu w Berlinie, następnie wyjeżdża do innego miasta na tzw. oględziny nieruchomości na kolejne 4 dni i wraca do Berlina w celu dokończenia swojej pracy i zaprezentowania jej przed szerszym jury.

Celem projektu jest przeanalizowanie 10 różnych miast i wybranie na podstawie własnych obserwacji, konsultacji ze specjalistami i zebranych danych najlepszej lokalizacji dla nowej siedziby fikcyjnej firmy „General Power Financial Solution”. W tym roku miastami docelowymi dla poszczególnych grup były: Monachium, Amsterdam, Wiedeń, Mediolan, Lisbona, Warszawa, Bratysława, Praga, Budapeszt i Kopenhaga.

Głównym organizatorem i pomysłodawcą projektu jest Nick Nunnington, wykładowca Sheffield Hallam University i członek brytyjskiego RICSa. Pozostali współorganizatorzy to Tim Benett i Erik Schutte. Co roku projekt ma podobną strukturę organizacyjną, tzn. w ciągu pierwszych 2 dni studenci zapoznają się z celem i misją oraz technicznymi zagadnieniami pracy. Jednocześnie mają możliwość poznania Berlina dzięki grze strategicznej mającej na celu przybliżenie uczestnikom programu stolicy Niemiec.

Etapem wprowadzającym do projektu jest pokaz plakatów przygotowanych przez grupy uniwersyteckie. Od lat tematem przypisanym SGH jest „Location Theory”. W ciągu jednego przedpołudnia wszystkie grupy rozwieszają swoje plakaty w pracowni. Grupy uniwersyteckie dzielą się na dwa podzespoły, z których; jeden zespół zostaje przy plakacie i opowiada o nim innym grupom, a drugi w tym samym czasie zapoznaje się z zagadnieniami prezentowanymi przez pozostałe uczelnie. Po jakimś czasie następuje zmiana wart, tak aby każdy mógł zarówno móc opowiedzieć o swoim temacie jak i mieć możliwość wysłuchania innych uczestników. Ten etap jest niezbędny ponieważ dzięki takim prezentacjom studenci zdobywają wiedzę, którą później wykorzystują w swojej pracy badawczej.

Organizatorzy podkreślają fakt, że charakter pracy nie ma podłoża akademickiego a jest czysto biznesowy. Studenci muszą sobie zdawać z tego sprawę realizując projekt. Ponieważ teamy są traktowane jak firmy zawodowo trudniące się w consultingu na rynku nieruchomości mają regularne spotkania z członkami zarządu i muszą zdawać relacje i raporty ze swoich postępów prac. Członkami zarządu są zwykle organizatorzy ale także grupa opiekunów, których priorytetem jest nadzorowanie i kontrolowanie pracy swojej międzynarodowej grupy. Tutor jest także osobą odpowiedzialną za zorganizowanie czasu i zwiedzania budynków w wybranym mieście do którego skierowana jest jego grupa.

Po 4 dniach każda grupa musi oddać tzw. strategic brief, który jest charakterystyką firmy poszukującej nieruchomości w celu wynajmu na swoją siedzibę. W tej części grupa musi opisać misję i wizję firmy a także jej główne potrzeby co do wymaganej powierzchni najmu, cech nieruchomości, dodatkowych udogodnień dla pracowników itd.

Następne 4 dni grupy spędzają w swoich miastach do których zostali przydzieleni w wyniku losowania. Mają mało czasu na to aby znaleźć nieruchomość spełniającą wszystkie wymagane kryteria firmy, które wcześniej zidentyfikowano i opisano w stretegic brief’ie. W tej części pracy trzeba się wykazać dużą wiedzą z zakresu nieruchomości biurowych, a także z zakresu finansów.

Po powrocie do Berlina grupy przygotowują się do ostatniej części projektu czyli do stworzenia prezentacji wybranych nieruchomości z danego miasta i porównaniu jej z nieruchomościami zlokalizowanymi w Berlinie. W tej fazie pracy uczestnicy oceniają nieruchomości zlokalizowane w miastach uwzględniając makroekonomiczne i mikroekonomiczne czynniki a także cechy wybranych nieruchomości. Owocem pracy jest prezentacja w Power Poincie. Ostatniego dnia każda grupa prezentuje swoje wyniki przed członkami zarządu i zaproszonymi specjalistami z branży. Następnie z 10-u drużyn są wybierane 3 najlepsze, które prezentują przed wszystkimi uczestnikami swoje dzieło. Na koniec wybierany jest jeden zespół. W tym roku zwycięzcą całego projektu ogłoszono team z Monachium, którego członkiem była Julia Sawińska. Nagrodą jest wyjazd na 3 dni do Londynu we wrześniu.

Jako tegoroczni uczestnicy EREC’a gorąco zachęcamy do brania udziału w przyszłych edycjach projektu. Program gwarantuje zdobycie umiejętności z zakresu nieruchomości biurowych i daje możliwość spędzenia dwóch tygodni za granicą w gronie obcokrajowców o podobnych zainteresowaniach i pasji.

Tegoroczni uczestnicy programu mogli liczyć na finansowe wsparcie firmy Cushman& Wakefield, międzynarodowego doradcy na rynku nieruchomości komercyjnych, która po raz czwarty została wyłącznym sponsorem międzynarodowego programu edukacyjnego European Real Estate Challenge.

Z pozdrowieniami,
Uczestnicy VII edycji projektu EREC: Julia Sawińska, Paweł Żelnio, Mikołaj Stępniewski, Piotr Filip

 

Zobacz też stronę główną projektu: European Real Estate Challenge 2010