19-20 April 2010

Konferencja „Consulting w gospodarce przestrzennej” w Poznaniu

W dniach 19-20 kwietnia 2010 r. członkowie naszego Koła mieli okazję odwiedzić zaprzyjaźnione koło z Poznania, podczas konferencji „Consulting w gospodarce przestrzennej”. Temat nie jest w pełni zgodny z głównym obszarem badań SKNIiN, jednak jako związany z tematyką nieruchomości mieści się w szeroko pojętych zainteresowaniach członków Koła.

Zostaliśmy zaproszeni do Poznania dzień wcześniej, w niedzielę, aby w poniedziałek już od rana móc zacząć realizować intensywny program konferencji. Przyjęto nas w eleganckim hostelu, przy samym Rynku Głównym Poznania, mieszczącym się na poddaszu jednej z eleganckich, zabytkowych kamienic.

Konferencja zaskoczyła nas swą oryginalną formą – długie, półtoragodzinne wystąpienia gości zastąpiono krótkimi, dynamicznymi 20-minutowymi referatami zaproszonych ekspertów oraz studentów uczestniczących w konferencji.

Pierwszy blok składał się z prezentacji przygotowanych przez zaproszoną kadrę naukową – dra hab. Wandę Gaczek, prof nadzw. UEP, dra hab. Tomasza Kaczmarka, prof. Nadzw. UAM, dra hab. Jacka Nowaka, prof. Nadzw. UEP, dra inż. arch. Elżbietę Raszeję oraz dra Łukasza Mikułę. Mówili oni m. in. o gospodarce przestrzennej jako obszarze badań między nauką, biznesem, a polityką; Ewolucji potrzeb samorządów terytorialnych w zakresie usług doradczych w dziedzinie zarządzania; ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego w praktyce gospodarowania przestrzenią; oraz o roli gospodarki przestrzennej w tworzeniu strategii dla aglomeracji i obszarów metropolitarnych.

Po przerwie na kawę spotkaliśmy się z przedstawicielami administracji i władz lokalnych. Zaprezentowali się: Lech Podbrez – Kierownik Oddziału Rewitalizacji Urzędu Miasta Poznania, Magdalena Głowacka – Kierownik Biura Planowania Przestrzennego Murowanej Gośliny oraz Piotr Sobczak – Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich w Poznaniu. W tej części warto było zwrócić uwagę na wystąpienie pani Magdaleny Głowackiej, jako że zwracało ono uwagę na istotny problem planowania przestrzennego w niewielkich miejscowościach z otoczenia wielkich ośrodków kultury, przykładem którego jest Poznań.

W ostatnim etapie pierwszego dnia konferencji odbyły się prezentacje studentów UW, UEP, SGGW oraz SGH. Odpowiedzieli oni na pytania o związek nauki ze służbą gospodarce, przeprowadzili rozumowanie na temat istoty jakości w jednostkach samorządu terytorialnego, przedstawili system informacji miejskiej jako czynnik wzrostu jakości przestrzeni oraz opowiedzieli pokrótce o pracy konsultanta w gospodarce przestrzennej. Niewątpliwie na uwagę w tej części dnia zasłużył pomysł Piotra Dąbrowskiego oraz Urszuli Lulewicz w postaci systemu informacji miejskiej. Rozwiązanie to pozwala na nowoczesne podejście do zwiedzania miasta, z wykorzystaniem gadżetów towarzyszących nam na codzień, takich jak telefon komórkowy, który w dość znacznym stopniu, okazuje się, może zastąpić nam mapę i przewodnika – a jednocześnie być przepustką do niespodziewanych, ukrytych przez projektantów takiego systemu dodatkowych atrakcji przy zwiedzaniu.

Dzień zakończył się sympatyczną wycieczką po Poznaniu traktem Królewsko-Cesarskim, przygotowanym przez profesjonalnego przewodnika. Zostały nam pokazane najważniejsze punkty miasta, opowiedziane anegdoty oraz fakty z dawnego życia mieszkańców Poznania, a także wskazane atrakcyjne lokale, które mieliśmy zamiar odwiedzić wieczorem.

Drugi dzień składał się z dwóch bloków miniwykładów – w pierwszym z nich mieli okazję wypowiedzieć się członkowie naszego koła – Patrycja Bet oraz Andrzej Drożdż. Ich referat na temat możliwości zakupu własnego mieszkania przez młodych absolwentów wyższych uczelni został bardzo dobrze przyjęty przez publikę, pojawiły się nawet głosy iż był to najlepszy występ studencki – w szczególności ze względu na swoją przydatność w życiu. Towarzyszyło im wystąpienie dwóch gości profesjonalnie zajmujących się consultingiem w gospodarce przestrzennej oraz dość ciekawa prezentacja studentów SGGW na temat rewitalizacji podwórek na warszawskiej Pradze.

W sesji popołudniowe manager działu Doradztwa Biznesowego PwC zaprezentował system JESSICA jako nowy instrument finansowy w projektach miejskich. Tuż po nim wysłuchaliśmy dwóch wystąpień studentów SGGW, z których jedno przedstawiało Kielce jako miasto, w którym prowadzona jest racjonalna polityka przestrzenna, a drugie opowiadało o nowych formach reklamy jako narzędziach tworzenia ładu.

Po prezentacjach tego dnia nastąpiło długo oczekiwane wyjście do browaru Lecha, w którym nie tylko poznaliśmy szczegółowo proces warzenia piwa, lecz także mieliśmy okazję wziąć udział w quizie wiedzy o browarnictwie oraz zostaliśmy zaproszeni do degustacji.

Podsumowując, warto zwrócić uwagę na innowacyjny sposób prowadzenia konferencji – niewątpliwie ma on pewne wady, w szczególności utrudnia choćby delikatne zgłębienie tematu spowodowane nadmiernym rozdrobnieniem mówców, jednak jego zaletą jest umożliwienie pokazania się jak największej grupie mówców, włącznie z możliwością wygłoszenia referatu przez wszystkich uczestników konferencji. Dodatkową korzyścią płynącą z naszego wyjazdu jest fakt nawiązania głębszego kontaktu z innymi kołami naukowymi o podobnych zainteresowaniach, co może zaowocować kolejnymi ciekawymi projektami w przyszłości.

M.D.

 

Zobacz też stronę główną projektu: Gościnne wizyty